nui1
nui1-2

TRẠM 110KV NÚI I – THANH HÓA

Thời gian10/2015
Địa điểmTRẠM 110KV NÚI I – THANH HÓA
Quốc giaViệt Nam

Công ty cổ phần quốc tế Hải Âu cung cấp các thiết bị cho Dự án Núi I – Thanh Hóa với những thiết bị Dao cách ly, Biến dòng điện, biến điện áp, chống sét van, máy cắt và các thiết bị khác để phục vụ cho công tác Lắp đặt hệ thống Tụ Bù.